Đăng Nhập 
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Tổng số lượt truy cập Đóng
Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Định hướng phát triển Đóng
Định hướng phát triển  
18/05/2011 4:01:49 CH
Định hướng phát triển chăn nuôi

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Cao Đức Phát, muốn nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, các địa phương không chỉ dựa vào trồng trọt mà phải chú trọng đến phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi theo hướng tập trung theo qui trình tốt vì chăn nuôi theo phương thức này sẽ góp phần làm giảm bớt dịch bệnh, hạn chế gây ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả kinh tế.

Thời gian qua, ngành chăn nuôi tỉnh Vĩnh Long phát triển khá mạnh. Qua thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, dù gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, song ngành chăn nuôi đã có những bước phát triển tương đối toàn diện, tạo thu nhập đáng kể cho người dân ở khu vực nông thôn.

Nhiều năm trở lại đây, năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực chăn nuôi ở tỉnh Vĩnh Long liên tục tăng cao, bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu giữa lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi trong nội bộ ngành diễn biến theo hướng tích cực. Theo đó, tỉ lệ trồng trọt và chăn nuôi năm 2010 tương ứng ở mức 67,37% - 27,9%.

Về chăn nuôi bò, từ năm 2005 đến nay, đàn bò của tỉnh tăng 21.437 con. Nhờ chính sách lai tạo đàn bò được thực hiện có hiệu quả nên tỉ lệ đàn bò lai đã tăng đáng kể, kéo theo năng suất, chất lượng đàn bò tăng lên rõ rệt. Đàn bò lai toàn tỉnh chiếm tỉ lệ trên 60% tổng đàn, trong đó đàn bò lai huyện Vũng Liêm đạt 72% (tỉ lệ đàn bò lai trung bình cả nước chỉ là 30%). Các giống bò lai phổ biến được người chăn nuôi lai tạo hiện nay là: lai Zêbu, Sind, Brahman,... Theo đánh giá của ngành chức năng, bò lai có mức tăng trọng và sinh trưởng khá nhanh, khối lượng bò trưởng thành đạt từ 230 - 270 kg/con và tỉ lệ thịt xẻ đạt từ 49 - 50%. Bò lai thích nghi khá tốt với điều kiện khí hậu và phương thức chăn nuôi bán chăn thả của địa phương. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng tăng cao hơn so với tốc độ tăng đàn. Tổng sản lượng thịt bò của tỉnh từ 3.682 tấn năm 2005 tăng lên 8.200 tấn năm 2010. Điều đó khẳng định rằng, lai tạo đàn bò của tỉnh bằng các giống bò lai đã mang lại hiệu quả cao, chăn nuôi bò dần đi vào chất lượng, tăng trọng lượng hơi xuất chuồng và rút ngắn thời gian nuôi thịt.

Về chăn nuôi heo, tuy tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, tổng đàn heo của tỉnh năm 2010 vẫn đạt 353.196 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 60.000 tấn, tăng 27,5% so năm 2005. Tốc độ tăng sản lượng thịt hơi xuất chuồng liên tục qua các năm từ 2005 - 2010, đàn heo của tỉnh dần đi vào ổn định và tăng về chất lượng đàn, con giống, trọng lượng xuất chuồng. Trong những năm qua, bên cạnh phương thức chăn nuôi truyền thống mà đặc trưng là chăn nuôi hộ gia đình với quy mô nhỏ, năng suất thấp, chăn nuôi heo theo phương thức tập trung công nghiệp đang có xu hướng ngày càng phát triển.

Về chăn nuôi gia cầm, tổng đàn gia cầm của tỉnh khá ổn định. Hiện tổng đàn gia cầm của tỉnh đạt trên 5 triệu con, sản lượng thịt gia cầm giết bán đạt gần 20.000 tấn, tăng gấp 1,83 lần so năm 2005. Điều đó cho thấy, người chăn nuôi đã thay đổi con giống gia cầm địa phương bằng con giống cao sản có chu kỳ sinh trưởng, phát triển ngắn, sức sản xuất cao và nuôi theo phương thức trang trại có đầu tư thâm canh cao về chuồng trại, thức ăn và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng.

Việc chăn nuôi tập trung không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà nó còn giúp cho ngành Thú y quản lý tốt đàn vật nuôi trên địa bàn và có kế hoạch phòng chống dịch bệnh có hiệu quả hơn. Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có 38 trang trại chăn nuôi heo, trong đó có 6 trang trại nuôi gia công cho Công ty CP với số lượng từ 500 - 4.000 con. Về chăn nuôi gia cầm, có gần 70 hộ đăng ký chăn nuôi qui mô lớn, trong đó có 29 hộ nuôi gia công cho các công ty CP, Emivest và Japfa với qui mô từ 3.000 – 136.000 con/trại, số hộ còn lại có qui mô đàn từ 800 - 5.000 con.

Để ngành chăn nuôi của tỉnh tiếp tục phát triển, thời gian tới, ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ chăn nuôi theo hướng thâm canh, lai tạo đàn gia súc, gia cầm chất lượng tốt; đồng thời, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi mới đến người dân. Ngành Nông nghiệp & PTNT vẫn đang tiếp tục hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học, trong đó khuyến khích chăn nuôi tập trung và chăn nuôi trang trại. Đối với chăn nuôi trang trại, Chi Cục Thú y tiếp tục hỗ trợ người dân về qui trình chăn nuôi cũng như giúp đỡ người dân trong công tác kiểm dịch xuất – nhập gia súc, gia cầm để đảm bảo về kinh tế. Bên cạnh việc hỗ trợ quản lý dịch bệnh và chuyển giao qui trình kỹ thuật, những năm gần đây, nguồn vốn đầu tư cho việc phát triển trang trại chăn nuôi cũng được tỉnh chú trọng.

Để ngành chăn nuôi thực sự phát triển vững và tạo ra “giá trị gia tăng” cần phải tái cấu trúc lại ngành chăn nuôi, thay đổi nhận thức của người chăn nuôi tồn tại từ bao đời nay. Theo Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Lê Bá Lịch, phải chuyển đổi lại cơ cấu trong chăn nuôi, không ưu tiên phát triển thịt heo mà thay vào là thịt gia cầm. Có như vậy mới bớt được chi phí về nguyên liệu thức ăn. Theo ông Hoàng Kim Giao Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Việt Nam cần thay đổi cơ cấu, tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm thịt, rồi mới đến chăn nuôi gia súc: heo, bò, dê… Chăn nuôi gia cầm cần vốn đầu tư ít, vòng quay nhanh nên sẽ tiết kiệm được thức ăn (tiêu tốn thức ăn cho heo tốn gấp 1,3-1,4 lần gia cầm). Sản xuất 500.000 tấn thịt gia cầm sẽ tiết kiệm 250.000 tấn thức ăn/năm so với chăn nuôi heo. Người dân phải thay đổi nhận thức, quan điểm nhìn nhận về chăn nuôi với nhiều mặt tích cực. Ngoài ra phải thay đổi về cơ cấu, phương thức chăn nuôi, con giống, nguồn thức ăn và có quy hoạch ổn định.

                                                                        Oanh Lê


Các tin đã đưa
  Vĩnh Long định hướng phát triển nông nghiệp toàn diện  (11/05/2011)
  Định hướng phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Vĩnh Long  (30/03/2011)
  Định hướng phát triển nông lâm thủy sản giai đoạn 2011-2015  (16/08/2010)
  Định hướng phát triển Nông nghiệp Nông thôn bền vững ở vùng ĐBSCL  (18/05/2010)
  Chiến lược phát triển ngành trồng lúa và sản xuất lúa gạo vùng ĐBSCL  (17/05/2010)
  Định hướng kinh tế tập thể, kinh tế trang trại chương trình trọng tâm năm 2010  (10/03/2010)
  Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015  (02/12/2009)
  Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long 2010  (02/12/2009)
  Kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2009 – 2010 ở Vĩnh Long  (12/10/2009)
  Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn  (04/09/2009)