Đăng Nhập 
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Tổng số lượt truy cập Đóng
Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Định hướng phát triển Đóng
Định hướng phát triển  
10/03/2010 4:29:10 CH
Định hướng kinh tế tập thể, kinh tế trang trại chương trình trọng tâm năm 2010

Toàn tỉnh Vĩnh Long có 32 hợp tác xã và 2 liên hiệp HTX, hoạt động nổi bật của HTX là ký hợp đồng SX, cung ứng rau màu cho Công ty, sản lượng cung cấp trong năm trên 400 tấn khoai lang, hành lá hơn 100 tấn, rau các loại, ớt hơn 60 tấn. Tỉnh có 8 huyện, thị có 2.139 tổ hợp tác tăng 12 tổ năm 2009, tổ hoạt động gồm 22 loại hình hợp tác.

Các tổ hợp tác tham gia diện tích sản xuất nông nghiệp khoảng 37.953 ha, bình quân có 17,74 ha/tổ. Tổng số hộ tham gia vào tổ hợp tác có 40.040 hộ (chiếm 18,2% số hộ nông nghiệp của tỉnh), bình quân mỗi tổ có 19 hộ tham gia, các tổ HTX, THT nông nghiệp xã, UBND xã phường và các đơn vị có liên quan, được cấp hơn 3000 cuốn hệ thống hóa văn bản về HTX, THT.

 

Kinh tế trang trại trong tỉnh có hướng phát triển, hiện tại tỉnh có 121 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại như: Vũng liêm có 92 trang trại, Trà Ôn 8, Bình Minh 8, Mang Thít 1, Long Hồ 7, TP Vĩnh Long 1, Bình Tân 1, các loại hình trang trại gồm: trồng trọt 47, chăn nuôi 59, thủy sản 4 và tổng hợp 11. Trong năm 2009, 3 mô hình kinh tế trang trại (Mô hình nuôi gà thả vườn,; mô hình nuôi rắn ri voi và mô hình chạy máy phát điện bằng khí Biogaz) được hỗ trợ 30.180.000 đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị. Nhìn chung, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long các HTX, THT, kinh tế trang trại đều hoạt động hiệu quả và phát triển vượt mức kế hoạch.

 

Qua trao đổi với Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở NN&PTNT Vĩnh Long, đơn vị trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện các dự án, chương trình nông thôn được biết: thông qua báo cáo kế hoạch năm 2010, Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm: Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai đề án nông nghiệp, nông dân, nông thôn trình Ban Chỉ đạo; thực hiện kế hoạch cơ giới hóa giảm tổn thất sau thu hoạch; thực hiện đề án liên kết sản xuất thông qua hợp đồng; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Dự án khuyến nông, lâm, ngư, hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn năm 2010). Giúp cho nông dân biết áp dụng tiến bộ KHKT sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nguồn nông sản có năng suất, chất lượng tốt mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất. Tạo điều kiện nhân rộng và phát triển mô hình SX mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương, tạo việc làm cho lực lượng lao động không việc làm ở nông thôn, ổn định đời sống người dân nông thôn, vùng dân tộc, góp phần thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

 

Đối tượng được thụ hưởng là hộ nghèo ( theo quyết định số 170/TTg), nhóm hộ nghèo chí thú làm ăn, thiếu phương tiện SX ngành nghề, ham thích ứng dụng KHKT vào SX nông nghiệp. Nội dung thực hiện là xây dựng mô hình SX NN: tổ chức tập huấn, hội thảo kỹ thuật, đầu tư cây, con giống, vật tư thiết bị. Hỗ trợ (nhóm, tổ) máy móc thiết bị phục vụ SX NN và phát triển ngành nghề, với kinh phí được duyệt thực hiện các dự án, chương trình là 800 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển ngành nghề nông thôn: “lập quy hoạch đến năm 2020”. Phối hợp với các đơn vị, Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển làng nghề thủ công truyền thống, với trung tâm năng suất Việt Nam, hỗ trợ làng nghề Việc Nam xây dựng mô hình mỗi làng một sản phẩm..., hỗ trợ cho các làng nghề đăng ký nhãn hiệu và nhãn hiệu tập thể, hướng dẫn các làng nghề có nhu cầu xử lý tốt môi trường và lập hồ sơ vai vốn ưu đãi của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.

 

Về chương trình phát triển Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, với chỉ tiêu  năm 2010 số lượng HTX tăng bình quân 10%/năm, trong đó 50% trở lên hoạt động có lãi. Nâng số lượng HTX nông nghiệp toàn tỉnh có 35 HTX năm 2010. Chất lượng THT tăng về chiều sâu và đạt chất lượng trên 50 % trên tổng số tổ đạt loại khá, giỏi theo tiêu chí phân loại của UBND tỉnh Ban hành. Bên cạnh, việc nâng cao năng lực quản lý, SX, KD nông sản, hỗ trợ các HTX, THT hoạt động cung cấp thông tin về SX và thị trường, tuyên truyền chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể, nhằm xây dựng tốt mô hình trang trại sản xuất- kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Nguyễn Văn


Các tin đã đưa
  Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015  (02/12/2009)
  Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long 2010  (02/12/2009)
  Kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2009 – 2010 ở Vĩnh Long  (12/10/2009)
  Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn  (04/09/2009)
  Định hướng phát triển làng nghề ở Vĩnh Long  (14/08/2009)
  Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2010  (22/07/2009)
  Ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long và chương trình hội nhập kinh tế quốc tế  (08/04/2009)
  Ngành Nông nghiệp chú trọng công tác đầu tư phát triển  (02/04/2009)
  Làm gì để phát triển rau quả ở Vĩnh Long  (17/03/2009)
  Kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2009  (16/02/2009)