Đăng Nhập 
Khoai lang Bình Tân Đóng

Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Tạp chí nông nghiệp nông thôn Đóng
  Tạp chí nông nghiệp  
Bản tin Nông nghiệp nông thôn tháng 04/2011
Nông nghiệp nước ngoài: 1.Ngô chuyển gen có lợi cho cây trồng lân cận: các chuyên gia Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa hoàn thành nghiên cứu và phát hiện thấy ngô chuyển gen (GM corn) không chỉ là sản phẩm cho năng suất cao mà còn có lợi cho những cây trồng không chuyển đổi gen khác được canh tác bên cạnh. Ngô chuyển gen hiện đang được con người canh tác có tên là ngô Bt có thể tự nó tạo ra các protein diệt vi khuẩn có trong đất có tên là Bacillus theringiesis, và triệt tiêu các loại sâu đục ngô.
  Bản tin Nông nghiệp Nông thôn tháng 03/2011
  Bản tin Nông nghiệp Nông thôn tháng 02/2011
Văn bản hành chính ngành Đóng
Tra cứu Cơ sở dữ liệu Đóng

Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long