Đăng Nhập  
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Tổng số lượt truy cập Đóng
Khoai lang Bình Tân Đóng

Tình hình sản xuất Đóng
  Dự báo sâu bệnh  
Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 25/07 – 31/7/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Vào trung tuần tháng 7/2015, hơn 95% diện tích lúa Hè Thu đã thu hoạch với năng suất trung bình 6,4 tấn/ha, sản lượng hơn 350.000 tấn. Đối với lúa xuống giống vụ Thu Đông, có gần 40.000 ha đang ở giai đoạn mạ - làm đòng và đang phát triển tốt. Trong tuần qua (từ ngày 18-24/7/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 18/07 – 24/7/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Vào trung tuần tháng 7/2015, khoảng 90% diện tích lúa Hè Thu đã thu hoạch với năng suất trung bình 6,3 tấn/ha, sản lượng hơn 300.000 tấn. Trên đồng, bên cạnh trà lúa chắc xanh-chín vụ Hè Thu có khoảng 30.000 ha lúa vụ Thu Đông, đang giai đoạn mạ-làm đòng và phát triển tốt. Trong tuần qua (từ ngày 11-17/7/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 11/7 – 17/7/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Tính đến đầu tháng 7/2015, trên diện tích lúa vụ Hè Thu 2015 đã thu hoạch được gần 45.000 ha (chiếm khoảng 77% tổng diện tích xuống giống 58.680 ha) với năng suất trung bình 6,4 tấn/ha, sản lượng 281.520 tấn. Trên đồng, lúa vụ Hè Thu chủ yếu giai đoạn chắc xanh-chín và trên những diện tích lúa đã thu hoạch, có khoảng 20.000 ha xuống giống vụ Thu Đông, đang giai đoạn mạ-đẻ nhánh và phát triển tốt. Trong tuần qua (từ ngày 4-10/7/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 27/06 – 03/7/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Đến thời điểm hiện nay, trên diện tích lúa vụ Hè Thu 2015 đã thu hoạch được gần 20.000 ha (chiếm hơn 30% tổng diện tích xuống giống 58.680 ha) với năng suất trung bình 6,56 tấn/ha, sản lượng 129.365 tấn. Trên đồng, lúa vụ Hè Thu bao gồm các giai đoạn từ đòng trổ-chín và có khoảng 60% diện tích tập trung giai đoạn chắc xanh-chín. Trong tuần qua (từ ngày 20-26/6/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 30/05 – 05/6/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Đến thời điểm cuối tháng 5/2015, lúa vụ Hè Thu 2015 đã xuống giống được 58.679,7 ha (vượt hơn so với kế hoạch 57.000 ha), bao gồm các giai đoạn từ mạ đến thu hoạch, phần lớn tập trung giai đoạn làm đòng - trổ. Những diện tích mới xuống giống chủ yếu trên diện tích vừa thu hoạch khoai lang vụ Đông Xuân 2014-2015 thuộc huyện Bình Tân.

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 23/05 – 29/05/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Đến giữa tháng 5/2015, lúa vụ Hè Thu 2015 đã xuống giống được 58.654,7 ha (đạt hơn 109% so với kế hoạch 57.000 ha), bao gồm các giai đoạn từ mạ đến thu hoạch. Trong đó, lúa tập trung chủ yếu giai đoạn làm đòng - trổ. Trên trà lúa sớm vụ Hè Thu tại các huyện Bình Minh, Bình Tân, Trà Ôn và Vũng Liêm đã thu hoạch 2.632,2 ha với năng suất 7,15 tấn/ha, sản lượng 18.822,9 tấn. Trên diện tích xuống giống ghi nhận khoảng 1.900 ha sạ chay tại các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình và Mang Thít. Trong tuần qua (từ ngày 16-22/5/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 16/05 – 22/05/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Đến trung tuần tháng 5/2015, lúa vụ Hè Thu 2015 đã xuống giống được 58.525,2 ha (đạt gần 103% so với kế hoạch 57.000 ha), bao gồm các giai đoạn từ mạ đến thu hoạch. Trong đó, lúa tập trung chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh-đòng trổ. Tại huyện Vũng Liêm đã thu hoạch 1.786,2 ha với năng suất 7,04 tấn/ha, sản lượng 13.217,9 tấn. Trên diện tích xuống giống ghi nhận có khoảng 1.900 ha sạ chay tại các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Tam Bình. Trong tuần qua (từ ngày 9-15/5/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 09/05 – 15/05/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Đến đầu tháng 5/2015, lúa vụ Hè Thu 2015 đã xuống giống được 58.484,2 ha (đạt hơn 102% so với kế hoạch 57.000 ha), bao gồm các giai đoạn từ mạ đến thu hoạch. Tại huyện Vũng Liêm đã thu hoạch 1.786,2 ha với năng suất 7,04 tấn/ha, sản lượng 13.217,9 tấn. Trên diện tích xuống giống ghi nhận có khoảng 1.900 ha sạ chay tại các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Tam Bình. Trong tuần qua (từ ngày 02/5-08/5/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 02/05 – 08/05/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Đến thời điểm cuối tháng 4/2015, lúa vụ Hè Thu 2015 đã xuống giống được 57.734,7 ha (đạt hơn 101% so với kế hoạch 57.000 ha), bao gồm các giai đoạn từ mạ đến thu hoạch. Tại huyện Vũng Liêm đã thu hoạch 1.786,2 ha với năng suất 7,04 tấn/ha, sản lượng 13.217,9 tấn. Trên diện tích xuống giống ghi nhận có khoảng 1.900 ha sạ chay tại các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Tam Bình. Trong tuần qua (từ ngày 25/4-01/5/2015) diễn biến sâu bệnh:

Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 18/04 – 24/04/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
Đến thời điểm đầu tháng 4/2015, lúa vụ Hè Thu 2015 đã xuống giống được gần 56.000 ha (đạt 97,5% so với kế hoạch 57.000 ha), bao gồm các giai đoạn từ mạ đến chắc xanh và lúa đang phát triển tốt. Trên diện tích xuống giống ghi nhận có khoảng 1.700 ha sạ chay tại các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Tam Bình. Trong tuần qua (từ ngày 11-17/4/2015) diễn biến sâu bệnh:

Các tin đã đưa
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 11/04 – 17/04/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 04/04 – 10/04/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 28/03 – 03/04/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 21/03 – 27/03/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 07/02 – 13/02/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 31/01 – 06/02/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 24/01 – 30/01/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 17/01 – 23/01/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 10/01 – 16/01/2015 tại tỉnh Vĩnh Long
  Dự báo tình hình sâu bệnh hại trên lúa từ ngày 27/12/2014 – 02/01/2015 tại tỉnh Vĩnh Long