Đăng Nhập 
Tổng số lượt truy cập Đóng
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Khoai lang Bình Tân Đóng

Nông thôn mới Đóng

 

 

Sổ tay xây dựng Nông thôn mới Đóng
Các tiêu chí Nông thôn mới  
22/12/2011 1:52:16 CH
Tiêu chí 7 (Chợ theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được xây dựng đạt chuẩn của Bộ Xây dựng) (2 điểm)

Cách tính điểm:

- Đối với các xã có chợ theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được UBND huyện phê duyệt được xây dựng đạt chuẩn của Bộ Xây dựng được 2 điểm.

- Đối với các xã không có chợ theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn nhưng có các điểm họp chợ có đủ các công trình: Nhà thờ chính, diện tích kinh doanh ngoài trời, đường đi, bãi đỗ xe, nơi thu gom rác được 2 điểm (chỉ áp dụng đối với các xã không có chợ theo quy hoạch).

 Giải thích tiêu chí:

- Chợ nông thôn là công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, là nơi diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ ở nông thôn.

- Chợ đạt chuẩn của Bộ xây dựng chỉ áp dụng với các chợ xây dựng trên địa bàn xã theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Công thương, Chợ đạt chuẩn phải:

+ Có nhà lồng, bảng tên chợ, đủ nơi dành riêng cho người bán hàng tự sản, tự tiêu, có bến chợ. Có nơi gởi xe, đậu xe của khách và hướng dẫn đậu đúng nơi quy định. Có quy định chuẩn để cân, đong, đo. Có nội quy chợ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Có bộ phận quản lý chợ và có quy chế phối hợp với các ngành trong việc quản lý chợ. Có đầy đủ các nội dung trên được 0,5 điểm, thiếu một nội dung trừ 0,25 điểm, tối đa không quá 0,5 điểm.

 + Hộ kinh doanh, phải có phương tiện đo lường chuẩn xác, giá cả được niêm yết đúng và đủ ( trừ hàng tự sản tự tiêu). Hàng hoá phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không bán hàng gian, hàng giả, hàng cấm. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản nộp theo quy định đã phê duyệt của các cấp thẩm quyền. Thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng theo Chỉ thị 01-CT/TU. Có đầy đủ các nội dung trên được 0,5 điểm, thiếu một nội dung trừ 0,25 điểm, tối đa không quá 0,5 điểm.

+ Chợ có hệ thống cấp, thoát nước thông sạch. Có nhà vệ sinh công cộng. Có trạm trung chuyển rác, thùng chứa rác công cộng và sọt rác riêng cho từng hộ kinh doanh. Có lực lượng làm vệ sinh công cộng, quét dọn sạch sẽ hàng ngày. Có đầy đủ các nội dung trên được 0,5 điểm, thiếu một nội dung trừ 0,25 điểm, tối đa không quá 0,5 điểm.

+ Có đội cứu hoả và trang bị đủ phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy, có người quản lý và thiết kế hệ thống điện phù hợp, không để xảy ra cháy nổ. Chợ có lối đi thông thoáng, xe cứu hoả tiếp cận chợ được, không lấn chiếm lòng lề đường, hành lang lộ giới. Có đầy đủ các nội dung trên được 0,5 điểm, thiếu một nội dung trừ 0,25 điểm, tối đa không quá 0,5 điểm.

Đánh giá tiêu chí: BCĐ cấp xã căn cứ các nội dung trên đánh giá chấm điểm tiêu chí hàng năm.


Các tin đã đưa
  Tiêu chí 6 (Về cơ sở vật chất văn hoá)  (21/12/2011)
  Tiêu chí 5 (Về trường học)  (21/12/2011)
  Tiêu chí 4 (Về Điện)  (21/12/2011)
  Tiêu chí 3 (Về Thuỷ lợi)  (20/12/2011)
  Tiêu chí 2 (Về hạ tầng Kinh tế - Xã hội)  (20/12/2011)
  Tiêu chí 1 (Về Quy hoạch)  (20/12/2011)
Tra cứu Cơ sở dữ liệu Đóng

Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Văn bản hành chính ngành Đóng