Đăng Nhập  
Logo Sở Nông nghiệp & PTNT Đóng
Sàn giao dịch Nông sản Đóng

Tổng số lượt truy cập Đóng
Khoai lang Bình Tân Đóng
          
Bình chọn Vịnh Hạ Long Đóng
Chi cục Thú y Đóng

 Trụ sở làm việc Chi cục Thú ý  
Địa chỉ: 35, Trần Phú,  F4, TPVL, tỉnh Vĩnh long;
Điện thoại: 0703.823498, 0703.820181;
Số máy đường dây nóng (gọi miễn phí) 1800555503;
Fax: 0703.853166;
E-mail: cctyvlg@hcm.vnn.vn hoặc cctyvlg@yahoo.com.vn
 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
- Chi Cục Thú Y trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, có trách nhiệm giúp UBND Tỉnh (trực tiếp là Giám đốc Sở NN & PTNT) quản lý Nhà nước về công tác thú y tại địa phương. Tổ chức hoạt động sự nghiệp về chẩn đoán, phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật lưu thông tiêu dùng trong nước, quản lý thuốc thú y trong tỉnh theo sự phân công và hướng dẫn của Cục Thú Y. Xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác thú y trong phạm vi tỉnh trên cơ sở chủ trương của ngành và của tỉnh.
 - Quản lý các đơn vị trực thuộc Chi Cục Thú Y: các Trạm Thú Y cấp huyện, Trạm Kiểm Dịch Động vật và các Chốt Kiểm Dịch Động vật vận chuyển ở các đầu mối giao thông trong tỉnh.
 - Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác thú y, xử lý các vi phạm hành chính về công tác thú y, giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo về thú y trong tỉnh theo thẩm quyền.
 - Cấp, thu hồi các loại Giấy chứng nhận tiêm phòng; Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Giấy chứng nhận Vệ sinh thú y; Chứng chỉ hành nghề thú y; được thu lệ phí và phí tổn về công tác thú y theo hướng dẫn của Cục Thú Y và cơ quan Tài chính có thẩm quyền.
 Cơ cấu tổ chức bộ máy
 - Ban Lãnh đạo Chi cục
 - Phòng Hành Chánh Tổng Hợp
 - Phòng Dịch tễ
 - Phòng Kiểm dịch
 - Phòng Thanh Tra - Pháp Chế
 - Trạm KDĐV MT + Chốt KDĐV BM
 - Trạm Thú y TPVL
 - Trạm Thú y Long Hồ
 - Trạm Thú y Mang Thít
 - Trạm Thú y Vũng Liêm
 - Trạm Thú y Trà Ôn
 - Trạm Thú y Tam Bình
 - Trạm Thú y Bình Minh
 - Trạm Thú y Bình Tân

Tra cứu Cơ sở dữ liệu Đóng

Công báo điện tử tỉnh Vĩnh Long

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long